?

Log in

No account? Create an account

puszczanski_pan's Journal

Social capital

  • less than 10
Name:
puszczanski_pan
External Services:
  • puszczanski_pan@livejournal.com
"gazeta krajowa", "przegląd wileński", "słowo", ak, aleksander meysztowicz, biskup ropp, bunt Żeligowskiego, czesław miłosz, dwór, dywizja litewsko-białoruska, historia litwy, ideologja krajowa, józef mackiewicz, józef pilsudzki, litwa Środkowa, litwini, ludwik abramowicz, marian zdziechowski, minsk, mińsk, sejm litwy Środkowej, sergiusz piasecki, stanisław mackiewicz, szlachta, tadeusz wróblewski, uniwersytet stefana batorego, wielkie księstwо litewskie, wileńszczyzna, wilno, władysław tołoczko, ziemia wileńska, Żeligowski, Вильно, Вільня, Минск, Мінск, віленшчына, геаграфія, геалогія, двор, каталіцтва, мастацтва кнігі, прырода, расліны, старадрукі, сям'я, шляхта

Social capital

  • less than 10

Statistics